@ViewBag.MetaTitle

Tam Quốc Tranh Phong

Tam Quốc Tranh Phong

Thông tin game
Công Ty TNHH MYG
18+
Việt Nam
360/QĐ-BTTTT
24-03-2021

Game được xây dựng cốt truyện dựa trên cuốn sử thi Tam Quốc Chí nổi tiếng của Trung Quốc với những nhân vật có thật như Lưu Bị, Tào Tháo, Quan Vũ, Trương Phi, Điêu Thuyền, Lã Bố .... Đả Tam Quốc cho phép người chơi thu thập thẻ tướng, làm nhiệm vụ, sắp xếp trận hình chiến đấu, tham gia các trận đánh đối kháng giữa các thành viên trong game