@ViewBag.MetaTitle

ROHAN M

ROHAN M

Thông tin game
18+
Hàn Quốc
1163/QĐ-BTTT
10-07-2020

Trong Rohan M, người chơi có thể cùng tham gia vào thế giới Rohan bằng các nhân vật anh hùng hư cấu trong game. Người chơi sẽ được chứng kiến toàn bộ câu chuyện, trải qua huấn luyện gian khổ, với sự hỗ trợ của những NPC thu thập các mảnh vỡ của Lord On để tăng cường sức mạnh bản thân. Để giành được ưu thế trong game, người chơi cần phải nghiên cứu kỹ càng nghề nghiệp sử dụng và xử lý các thao tác linh hoạt.