@ViewBag.MetaTitle

Phi Đội

Phi Đội

Thông tin game
18+
Hàn Quốc
Phi Đội
27/QĐ-BC
27-10-2006

Là những cuộc chiến khốc liệt ngoài vũ trụ giữa BCU và ANI.