@ViewBag.MetaTitle

Ngạo Thế Tam Quốc

Ngạo Thế Tam Quốc

Thông tin game
18+
Trung Quốc
151/QĐ-BTTTT
03-02-2021
Chiến lược

Thời đại Tam Quốc loạn lạc, bất cứ ai cũng có thể trở thành anh hùng. Chỉ cần nắm rõ và phân tích tốt các giá trị của Võ Tướng, xây dựng cho mình một đội hình xuất trận hoàn hảo là đủ để thống lĩnh Tam Quốc.