@ViewBag.MetaTitle

Mộng Tru Tiên

Mộng Tru Tiên

Thông tin game
18+
Trung Quốc
06/QĐ-BTTTT
04-01-2019
6/QĐ-BTTTT
01-04-2019

Mộng Tru Tiên là webgame nhập vai tiên hiệp, người chơi sẽ vào hóa thân thành một nhân vật thần tiên, đi tu luyện, làm nhiệm vụ, kết bạn với các nhân vật trong Tiên Giới để cùng nhau chiến đấu chống lại Ma Tộc đang muốn thống trị Tam Giới.