@ViewBag.MetaTitle

Hoàng Hậu Giá Đáo

Hoàng Hậu Giá Đáo

Thông tin game
18+
Trung Quốc
525/QĐ-BTTTT
22-04-2021
Chiến lược

Nội dung thể hiện cốt truyện hậu cung thời xưa. Người chơi nhập vai trở thành cung nữ, rồi qua trải nghiệm nâng cấp lên các thứ bậc khác nhau theo phong cách cung đình xưa.