@ViewBag.MetaTitle

Đại Chiến Tam Quốc

Đại Chiến Tam Quốc

Thông tin game
18+
Trung Quốc
874/QĐ-BTTTT
25-05-2016
874/QĐ-BTTTT
25-05-2016
Chiến lược

Người chơi đóng vai một chiến lược gia để tự lên kế hoạch xây dựng các thành trì, kiến trúc và hệ thống quân đội của riêng mình. Sau khi kết hợp cùng các hoạt động khai thác tài nguyên, rèn luyện binh sỹ để gia tăng sức mạnh của quân đội, người chơi có thể tiến hành giao chiến với những người chơi khác để mở rộng lãnh thổ.