@ViewBag.MetaTitle

Đả Tam Quốc

Đả Tam Quốc

Thông tin game
Công Ty TNHH MYG
18+
Việt Nam
2237/QĐ-BTTTT
12-05-2017
2237/QĐ-BTTTT
12-05-2017

Game được xây dựng cốt truyện dựa trên cuốn sử thi Tam Quốc Chí nổi tiếng của Trung Quốc với những nhân vật có thật như Lưu Bị, Tào Tháo, Quan Vũ, Trương Phi, Điêu Thuyền, Lã Bố .... Đả Tam Quốc cho phép người chơi thu thập thẻ tướng, làm nhiệm vụ, sắp xếp trận hình chiến đấu, tham gia các trận đánh đối kháng giữa các thành viên trong game