@ViewBag.MetaTitle

Công Thành Xưng Đế

Công Thành Xưng Đế

Thông tin game
Công Ty Cổ Phần VGP
18+
Trung Quốc
30 QĐ-BTTTT
08-01-2019
63/QĐ-BTTTT
01-08-2019
Chiến thuật

Nắm trong tay trăm vạn hùng binh, xây hậu cung bạt ngàn mỹ nữ. Thiên hạ xưa nay anh hùng như quần long, nhưng bậc đế vương chỉ có một. Con đường của bạn từ tay trắng xây dựng cơ đồ, chiêu binh mãi mã, dự trữ lương thảo, thu nạp nhân tài. Công thành chiếm đất, dẹp yên chư hầu, lên ngôi cửu ngũ chí tôn.