@ViewBag.MetaTitle

Bang Bang

Bang Bang

Thông tin game
18+
Trung Quốc
Bang Bang
16/QĐ-TCTT
22-11-2012
2004/QĐ-BTTTT
25-11-2019
Trò chơi phổ thông

Trong game mô tả 1 thế giới tưởng tượng, thế giới có các siêu anh hùng, các nhân vật tưởng tượng, các nhân vật đó luôn đấu tranh với nhau để tiến lên đỉnh vinh quang.